:: Logowanie
E-mail
Hasło


dzwonkil.pl | zaloty.pl | gadulek.pl | kredyciak.pl

Regulamin

 • Usługa poczty elektronicznej świadczona jest nieodpłatnie.
 • Aby korzystać z bezpłatnej usługi poczty elektronicznej, założyć konto poczty elektronicznej. Konto jest aktywne niezwłocznie po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zgodnie z zasadami w tym formularzu opisanymi, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 • Użytkownik poczty elektronicznej, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zobowiązany jest do podania danych zgodnych z rzeczywistością.
 • Użytkownik poczty elektronicznej, wypełniając formularz zgłoszeniowy i zakładając konto poczty elektronicznej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Ikonsulting.pl Sp. z o.o. lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Ikonsulting.pl Sp. z o.o.) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Ikonsulting.pl Sp. z o.o. jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Ikonsulting.pl Sp. z o.o.). Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej użytkownika korzystającego z usługi poczty elektronicznej, w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofniecie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta poczty elektronicznej wraz z całą jego zawartością.
 • Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są przetwarzane przez Ikonsulting.pl Sp. z o.o., przy czym przetwarzanie może być powierzone innemu podmiotowi przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z tej usługi w sposób zgodny w niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, normami społeczno-obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego oraz szeroko pojętymi zasadami "netykiety."
  W szczególności zakazane jest:
  1. rozsyłanie spamu (w tym "niechcianej" poczty, "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Ikonsulting.pl Sp. z o.o., reklamy niezamówionej w Ikonsulting.pl Sp. z o.o.)
  2. rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe
  3. podszywanie się pod inne osoby
  4. naruszanie tajemnicy korespondencji
  5. naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych osób trzecich
  6. inne zachowania, które zostaną uznane przez Ikonsulting.pl Sp. z o.o. za niepożądane, w tym w szczególności zachowania polegające na istotnym obciążaniu serwerów lub łączy należących do Ikonsulting.pl Sp. z o.o.
 • Ikonsulting sp z .o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisania lub odczytania wiadomości,
  b. skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika,
  c. przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego zaistniałe z przyczyn
  technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy,
  d. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi.
 • Ikonsulting sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki będą wykorzystywane darmowe konta przez ich użytkowników, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści i inną zawartość przesyłanych listów znajdujących się na serwerze firmy Ikonsulting sp. z o.o.
Ranking stron
© 2006-2011 Chlewik.pl